Tetreb i Roda

 
 
 

Roda i Tetreb sa bogatom ornamentikom i starim srpskim pismom.
Posebna i bogata marama dodaće egzotičan akcenat na vaš izgled.

Ovaj dizajn je ručno nacrtan i digitalno odštampan na
100% svili.

cc. 90x90 cm

Ivice su ručno obradjene

Marama je pogodna isljučivo za hemijsko cišćenje

Svaka marama je upakovana u luksuznu kutiju sa utisnutim Laniakea logotipom na poklopcu.

Nema na stanju